Uppfinnare av rang
Agne Andersson i Göteborg är uppfinnare i en bransch som han jobbat i under 45 år. Genom sitt företag Gentec Solutions har Agne överraskat olje- och kemibranschen med en autonom enhet som sitter on site och sköter automatiskt utlastningar till tankbilar och båtar, samt all logistik.
- Då tank skall lossa till bil eller båt, krävs det ordentlig kontroll på att allt går rätt till, berättar Agne Andersson. Inte enbart skall lastningsprocessen gå rätt och säkert, utan även skall logistiken vara helt underkontroll, så att säljare och köpare är helt överens vad som levererats.

Enheten som marknadsförs och installeras med turn-key ansvar av Gentec solutions, och redan nu används framgångsrikt av företag inom både olje- och kemiindustrin i Sverige, avser man nu att börja marknadsföra utomlands.
- Det är otroligt stimulerande att se hur en produkt som jag själv utvecklat, hittar ända fram till slutanvändaren, säger Agne. I den här branschen rör jag mig hemvant, lyssnar, tänker och diskuterar i en lång, kreativ process. En del blir bra, en del blir riktigt bra, vilket Sverige och även jag, får en viss belöning för massor av timmars och flera års arbete.


Gentec Solutions AB

Bransch:
Automationslösningar

Telefon: 0707-508311
Fax: 031-535400


Email:
genrog@telia.com

Hemsida:
www.gentecsolutions.se

Adress:
Gentec Solutions AB
Cisterngatan 3
41834 Göteborg

| 13 SENASTE FÖRETAGEN